ـ خانواده: Umbelliferae

ـ نام علمی: Astrantia major Hadspen blood


گیاه بوته‌ای دائمی است به بلندی ۹۰ - ۳۰ سانتی‌متر و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر که گل‌های قرمز تیره آن در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه، خاک مرطوب و ترجیحاً غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

به روش کاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.