ـ خانواده: Saxifragaceae

ـ نام علمی: Astilbe Purpulamze


گیاه دائمی ریزوم‌دار به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۹۰ سانتی‌متر است. خوشه‌های گل آن به رنگ قرمز مایل به ارغوانی اواخر تابستان و اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک نسبتاً غنی، مرطوب و غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در زمستان یا اوایل بهار امکان‌پذیر است.