ـ خانواده: Saxifragaceae

ـ نام علمی: Astilbe Irrlicht


گیاه دائمی ریزوم دار به بلندی و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر است، خوشه‌های گل به رنگ سفید انتهای شاخ و برگ سبز تیره در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك نسبتا غنی، مرطوب و غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در زمستان یا اوایل بهار امكان‌پذیر است.