ـ خانواده: Cactaceae

ـ نام علمی: Aporocactus flagelliformis


این كاكتوس به ارتفاع ۵/۷ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌كند. دارای ساقه‌های سبز مایل به خاكستری و استوانه‌ای بوده گل‌های قیفی شكل قرمز، ارغوانی در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به نور غیرمستقیم و خاك دارای كمپوست كاكتوس و تغذیه ماهیانه با كود تپاسه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰-۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن در دمای ۲۱ درجه سانتی‌‌گراد و تهیه قلمه در اوایل تابستان امكان‌پذیر است.