ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Anemone hupehensis war Japonica


این واریته دارای گل‌های صورتی پررنگ و گلبرگ‌های کشیده‌‌تر می‌باشد. سطح خارجی گلبرگ‌ها نیز دارای کرک‌های ابریشمی سفیدرنگ است حداکثر بلندی ۱۲۰ - ۶۰ و گستردگی آن به ۴۵ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان سایه، آفتاب، خاک غنی از هوموس که دارای زهکش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ـ سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

ازطریق کاشت بذرهای خریداری شده در شاسی سرد و یا تقسیم گیاه در فصل بهار امکان‌پذیر است.