ـ خانواده: Arasaceae

ـ نام علمی: Aglaonema treubii


گیاهی است از خانواده آراسه با برگ‌های ابلق خود گیاه بسیار زیبائی است، ساقه‌ها کوتاه و برگ‌های بیرون آمده از غلاف، نیزه‌ای شکل و خم شده به طرف پائین با طول ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر مقاومت خوبی در برابر سایه و خشکی دارند.ـ نیازها:

به نور کافی احتیاج دارد از آفتاب مستقیم بیزار است و تقریباً در همه جای آپارتمان که مقداری نور طبیعی داشته باشد می‌ماند. در زمستان باید در داخل خانه نگهداری شود و تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد را نیز تحمل می‌کند. اجازه دهید در بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود زیرا آب زیادی باعث پوسیدگی می‌شود. مانند دیفن باخیا به خاک برگ نیاز دارد.


ـ ازدیاد:

مانند دیفن باخیا تکثیر می‌شود یعنی هم می‌توان ساقه بدون برگ را به صورت افقی در ماسه کاشت یا قلمه برگ‌دار را کاشت یا از جوانه‌هائی که از خاک خارج می‌شوند استفاده کرد. اگر برگ‌ها خیلی آویزان هستند برگ‌ها را دسته کرده و چند روز درون روزنامه پیچیده تا برگ‌ها شکل ایستاده به خود بگیرند.