ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Agave americana


این گیاه كه به بلندی و گستردگی ۲ متر می‌رسد دارای برگ‌های روزت دندانه‌دار است.ـ نیازها:

به مكان آفتابی و خاك معمولی گلدانی مخلوط با كمی رس یا لوم نیاز دارد. در فصل زمستان ندرتاً آبیاری شده و در دمای ۱۰- ۵ درجه سانتی‌گراد قرار گیرد. گیاه را در پائیز به مكانی روشن و خنك درون منزل انتقال دهید تا دوره استراحت خود را بگذراند. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و پاجوش در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.