ـ خانواده: Bromeliaceae

ـ نام علمی: Aechmea Fasciata


گیاهی دائمی و ریزوم‌دار به بلندی ۴۰ و گستردگی ۵۰ سانتیمتر است، دارای برگ‌های نواری شكل با خطوط نقره‌ای رنگ بوده و گل‌های آن در اواسط تابستان تا اوایل زمستان به رنگ آبی با براكته‌های صورتی رنگ ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پرنور و دور از آفتاب مستقیم و كوددهی در تابستان نیاز دارد. ریشه گیاه را دایماً مرطوب نگهداشته و در طول تابستان درون حفره وسط برگ‌های روزت آن آب می‌ریزند ولی در طول زمستان اگر دمای محیط پائین‌تر از ۱۸ درجه سانتیگراد باشد، این حفره باید خشك نگهداشته شود. گیاه جوان تا چند سال گلدهی ندارد ولی پوشاندن گیاه بالغ با نایلون شفاف كه درون آن دو عدد سیب نیز قرار داده شده باشد در اثر آزاد شدن گاز برم سبب ترغیب آن به گلدهی خواهد شد. پس از پایان گلدهی گیاه از بین می‌رود ولی پاجوش‌های آنرا می توان در گلدان دیگر كاشت.


ـ ازدیاد:

از طریق جدا كردن و كاشت پاجوش‌ها در اوایل تابستان امكان پذیر است.