ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Adonis amurensis


گیاهی است دائمی که گل‌های آن در اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر می‌شوند. گل‌ها فنجانی شکل زرد رنگ تا طلائی که به صورت منفرد در انتهای ساقه تشکیل می‌شوند. بلندی آن ۳۰ سانتی‌متر و گستردگی آن بین ۲۳ تا ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد.ـ نیازها:

محل نیمه سایه با خاک مرطوب دارای زهکشی خوب برای این گیاه مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا تقسیم پس از گل‌دهی میسر است.