ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Aconitum carmichaelii


گیاه دایمی و افراشته که ریشه آن غده‌ای است. برگ‌ها سبز تیره، دارای تقسیمات عمیق، گل‌ها به رنگ آبی تیره در فصل پائیز روی گل‌آذین‌های سنبله ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۱۵۰ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. جهت کاشت در ردیف پشتی حاشیه‌های گل‌کاری مناسب است.ـ نیازها:

مکان آفتابی و یا سایه، خاک حاصلخیز که دارای زهکش خوب باشد. فاصله ۳۰ سانتی‌متر برای کاشت بین دو بوته مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه هر دو یا سه سال یک‌بار در فصل پائیز پس از پایان گل‌دهی امکان‌پذیر است. هنگام تقسیم تنها غده‌های بزرگتر را جدا نموده و مجدداً می‌کارند.