آفتاب

کتاب‌های اقتصاد جهان

در آستانهٔ گذار به هزارهٔ سوم تکامل بشری مرحلهٔ کیفی نوینی را پشت سر می‌نهند. این تحول کیفی سیمای امروزین و تمامی سیستم روابط بین‌المللی را از پایه دگرگون خواهد ساخت. با این نظر همهٔ سیاستمداران، اقتصاددانان، فلاسفه و جامعه‌شناسان با وجود اختلاف‌ نظر در جهت‌گیری‌های علمی و سیاسی خود متفق‌القول هستند. آنها همگی بر این عقیده هستند که بشریت …

جهانی‌شدن، زنجیره‌ای از دگرگونی‌هاست که عرصه‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای جهان را در بر گرفته و روابط متنوع و متقابلی میان واحدهای مستقل ملی برقرار می‌سازد. در این میان، بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو که در نظام سرمایه‌داری، سیاست و فرهنگ تحت تأثیر مستقیم سیاست‌گزاری‌های اقتصادی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. عوامل اصلی رویکرد …