> کتاب‌های بازاریابی
آفتاب

کتاب‌های بازاریابی

بیش از ده سال قبل سوالی از یکی از مسلمانان مقیم اتریش به دست ما رسید که خواستار حکم شرعی فعالیت مؤسسه‌ای در کشورش بود که با عنوان فریبنده ”بدون دردسر صاحب ۳۰۰۰۰ دلار شوید“ فعالیت مرموزی را در آن کشور آغاز کرده بود. ”بهمن“ در روسیه، و ”گلوله برفی“ در فرانسه مشهور بوده است. روزنامه شرق، مورخ ۳۱/۴/ ۱۳۸۴ نوع اول را مفصل توضیح داده است. ”فیوچراستراتژی“ که بعدها …

در جهان پرشتاب امروز، رفاه اجتماعی و حتی تعالی فرهنگی در بسیاری از موارد وابستگی نزدیک و تنگاتنگی با شکوفائی اقتصادی دارد و این ممکن نیست جز اولویت در تنظیم برنامه‌ها و توسعه و تکمیل فن‌آوری‌های نوین اطلاعات که نیازهای اصلی را برآورده ساخته و جامع و فراگیر باشد پیشرفت علوم ارتباطی و تأثیرات ناشی از آن، کلیه علوم پایه و به‌خصوص علم اقتصاد را …