آفتاب

کتاب‌های خانواده

برادر و خواهر با ایمان خدائی را سپاس می‌گذاریم که به ما و شما توفیق داد تا آموزش‌های این دین حنیف و فقه احکام درخشان شریعت را بکاویم، به‌ویژه در نزدیک‌ترین مسایل زندگی شخصی خود یعنی ازدواج. آیا هدف ازدواج ساختن خانهٔ صلح، آرامش و تقوی نیست؟ خانهٔ نور که همان ختنهٔ ایده‌آل اسلام است با آنچه که در آن نهفته است از احکام الهی که ما را از کارهای پلید …

”یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر“(بقره ۱۵۸) ”خداوند آسانی و آسایش را برای شما می‌خواهد و سختی را برایتان نمی‌خواهد“ یک روز برای دیدن یکی از دوستانم به خوابگاه دانشگاه رفتم، در دوران لیسانس با هم بودیم و او فوق قبول شده بود هر از چندگاهی به او سر می‌زدم و با بعضی از دوستان او نیز آشنا شده بودم. در اتاق دوستم صحبت از مسائل مختلفی کردیم به یکباره …

هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می‌رسند بزرگ‌ترین آرزویشان این است که ازدواج کنند، با تأسیس زندگی مشترک زناشوئی استقلال و آزادی بیشتری به‌دست آورند. یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می‌کنند و برایش جشن می‌گیرند. زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن و مانند مغناطیسی همدیگر را جذب می‌کنند. …

فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقش های کلیشه ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود که عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیکال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی دارد، لذا سیستم های متعامل زنان …

در تشریح خصایص هر اجتماعی، خواه قدیم یا جدید، توجه به دو عنصر مهمی که وابستگی نسبتاً نزدیک به هم دارند حائز اهمیت فراوان است: یکی سیستم اقتصادی است و دیگری سیستم خانواده. امروزه دو مکتب فکری مهم و معتبر هست، یکی مکتب مارکس و دیگری مکتب فروید، که اولی همه چیز را ناشی از اقتصاد و دومی همه چیز را منبعث از خانواده و امور جنسی می‌داند. من به شخصه هواخواه …