آفتاب

کتاب‌های تاریخ تمدن

تاریخ کتابی است که همیشه آدمی باید از وسط آغاز کند. نخستین اشاره به قوم ماد در کتیبه‌ای است که گزارش حملهٔ شلمنصر به سرزمین موسوم به پارسوا در کوه‌های کردستان ثبت شده، از اخبار چنین بر می‌آید که در این ناحیه بیست‌وهفت امیر و شاه بر بیست‌وهفت ولایت کم جمعیت حکومت می‌کرده‌اند. مردم این ولایت را آمادها یا مادها می‌نامند، مادها از نژاد هندواروپائی …

ما ایرانیان در سرزمینی زندگی می‌کنیم با تاریخی کهن که در هر گوشه از خاک تمدن و فرهنگی از گذشتگان ما نهفته است. از سیستان تا شهداد، از شوش تا مارلیک، از لرستان تا سیلک و ... جایگاه اجداد هنرمند و هنرپرور ما ایرانیان است. در نیم قرن اخیر ما بخشی از این تاریخ کهن را گرفته و به‌عنوان مظهر همه هنر، تمدن و فرهنگ و ... گذشته‌مان پذیرفته‌ایم. آن بخش امپراطوری هخامنشی …

کاسی‌ها در حدود هزارهٔ سوم پیش از میلاد و پیش از آن از راه قفقاز وارد فلات ایران شدند، از نواحی آذربایجان و طالش عبور کردند و سپس در غرب و جنوب غربی دریای خزر اسکان نمودند و به تدریج به نواحی استان قزوین و همدان آمدند، نخستین بار همدان را ساختند و آن را آکسیان نام نهادند. سرانجام در هزارهٔ دوم پیش از میلاد در نواحی جنوبی‌تر در لرستان، کوهستان‌های …

مطالعه عصر درخشش تمدن اسلامی و یادآوری آن دوران غرورآفرین و تماشای انحطاط مسلمانان معاصر بسیار تأثر برانگیز است. این اندوه زمانی افزونی می یابد که اروپای قرون وسطا، که به تصریح تمام دانشمندان تمدن شناس از فرهنگ بهره‌ای نداشت، به چنان عظمت مادی دست یافت که چشم ها را خیره نمود و جوانان ایرانی غافل از تاریخ درخشان و زیبای تمدن اسلامی را به بحران …