آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰۳ مقاله

مذاهب بزرگ وجهه معنوی و اخلاقی و روحی بشر را رسالت خودشان تعیین کرده‌اند و تکامل روحی و معنوی و اخلاقی بشر را ولی در صورتی‌که اسلام در عین‌حال یک مذهب تمدن‌ساز است و جامعه‌ساز و بنابراین اگر موضوع صحبت من تمدن یا تجدد است و بحث درباره این که فرهنگ چیست و وحشی‌گری چیست و متندن کیست و متجدد کیست می‌بینیم در متن رسالت اسلام و در متن اسلام نهفته است و یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که هر مسلمانی باید مد...روند بحث ما در چند ماه اخیر، بررسی اخلاق بود، اما در جلسه قبل، به خاطر حوادث ایران، در باب آزادی بین سخنانی گفتم. گفتیم که مخالفت با بزرگان و متفکران و دگراندیشان امری امروزین نیست. گذشتگان نیز مبتلا به این فاجعه بوده‌اند. از ناحیه مخالفان و قدرتمندان، پاره‌ای از متفکران همیشه تهدید می‌شدند و در تنگنای معیشتی قرار می‌گرفتند. ولی آنچه امروزین و نوین است، این است که گذشتگان هیچ‌گاه احتجاج نمی‌کردند...در قبض و بسط تئوریک شریعت، سخن از بشری بودن و تاریخی بودن و زمینی بودن معرفت دینی می‌رفت و اینک در بسط تجربهٔ نبوی، سخن از بشریت و تاریخیت خود دین و تجربهٔ دینی می‌رود. به‌عبارت دیگر، این کتاب رویهٔ بشری و تاریخی و زمینی وحی و دیانت را، بدون تعرض به رویهٔ فراتاریخی و فراطبیعی آن، بل با قبول و تصدیق آن، می‌کاود و باز می‌نماید. و می‌کوشد تا توضیح دهد که شاهد ماورای طبیعت وقتی جامهٔ طبیعت به تن می‌کن...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰۳ مقاله