آفتاب

کتاب‌های دین و مذهب

غیبت چیست ؟ غیبت از نظر قرآن و معصومین چه سخنانی غیبت است؟

شرایط ازدواج موقت چیست؟ ازدواج موقت از نظر احادیث چگونه است؟

توبه چیست؟ شرایط توبه چیست؟ .....

فاطمه، چهارمین دختر پیامبر بزرگ اسلام بود و کوچک‌ترین، هم دختر آخرین خانواده‌ای که پسری برایشان نمانده بود و هم در جامعه‌ای که ارزش هر پدری و هر خانواده‌ای به ”پسر“ بود. نظام قبیله‌ای عرب از دورهٔ مادرسالاری گذشته بود و در عصر جاهلیت نزدیک به ”بعثت“، عرب به دورهٔ پدرسالاری رسیده بود و ”خدایان“ مذکر شده بودند و بت‌ها و فرشتگان ماده بودند (یعنی که …

کتابی بسیار مفید و جالب در رابطه با امام زمان و وضایف شیعه در هنگام غیبت ایشان.