چرا کانون استعماری؟
در آغاز باید به این پرسش متحمل پاسخ گویم که چرا، برخلاف رویهٔ متعارف، از نقش قدرت‌های استعماری در کودتای ۱۲۹۹ سخن نمی‌گویم و اصطلاح ”کانون‌های استعماری“ را به کار می‌برم؟
در تاریخ‌نگاری ایران به‌طور سنتی نقش قدرت‌های خارجی مؤثر و تحولات ایران در سده‌های نوزدهم و بیستم میلادی به نقش دیپلماسی رسمی قدرت‌های بزرگ خلاصه می‌شود که به‌طور عمده در عملکرد وزارتخانه‌های خارجه این قدرت‌ها تجلی می‌یابد...

فایل(های) الحاقی

کانون‌های استعماری، کودتای ۱۲۹۹ و صعود سلطنت پهلوی kanonhaye estemari 1299.pdf 485 KB application/pdf