گُستهم (از ایرانی باستان به معنای به‌کار برندهٔ قدرتی وسیع، فارسی نو: گستهم، بستام) نام دو پهلوان ایرانی در شاهنامه است.
پسر نوذر و برادر جوان‌تر توس. از گستهم نخست در شاهنامه در زمان فرمان‌روائی پدرش یاد می‌شود، اما ماجراهای اصلی وی در داستان‌های فرعی رخ داده در زمان پادشاهی کی‌خسرو واقع‌اند. وی از سوی کی‌خسرو به فرمان‌داری بخشی از توران پس از فتح آن منصوب شد. او یکی از پنج پهلوانی است که کی‌خسرو را در بیابان همراهی می‌کنند، تا آنکه کی‌خسرو با فرشتهٔ سروش دیدار می‌کند و ناپدید می‌شود...

فایل(های) الحاقی

گستهم، بستام، دو پهلوان حماسی ایران gostham, bastam.pdf 36 KB application/pdf