در قدیم در گوشه‌ و کنار شهرهای ایران و در سر راه‌ها و منزلگاه‌های میان‌شهری قهوه‌خانه‌هائی دایر بود. قهوه‌خانه‌های قدیم درون‌شهری بهترین و جذاب‌ترین اماکن عمومی شهرها برای گذراندن اوقات فراغت بودند. هر یک از آنها معمولاً اجتماع و پاتوق گروهی از قشرها و صنف‌های گوناگون بود. قهوه‌خانه‌های سر راهی یا میان جاده‌ای که به آنها چای‌خانه هم می‌گفتند اکثراً سرپناه‌هائی برای استراحت و رفع خستگی مسافران خسته و مانده بین راهی بود. این قهوه‌خانه‌ها معمولاً به دسته و صنفی خاص اختصاص نداشتند و مشتریان آنها رهگذرانی بودند که برای نوشیدن چای و کشیدن قلیان و خوردن صبحانه، ناهار و یا شام به این قهوه‌خانه‌ها می‌رفتند...

فایل(های) الحاقی

قهوه‌خانه در ایران ghahvekhane dar iran.pdf 415 KB application/pdf