پروردگار شما می‌فرماید: مرا بخوانید، تا دعای شما را اجابت نمایم، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می‌شوند.
هنگامی‌که بندگانم از تو دربارهٔ من سؤال کنند: بگو من من نزدیکم، و دعای دعاکننده را هنگامیکه می‌خواند اجابت می‌کنم، بنابراین باید بندگان من دعوت من را بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه خود را بیابند و به مقصد برسند...

فایل(های) الحاقی

پناهگاه مسلمانان panahgahe mosalman.pdf 835 KB application/pdf