بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهیسْتون، نام امروزی یک صخرهٔ برافراشته در شمال یک راه باستانی پر رفت و آمد که محل عبور کاروان‌ها و نظامیان از بابل و بغداد به‌سوی کوه‌های زاگرس و همدان (اکباتان) می‌باشد و به‌علت شرایط جغرافیائی همیشه از آغاز زندگی بشر تا به امروز مورد توجه بوده و آثاری از هر دورهٔ تاریخی را در خود جای داده، امروزه در محوطه تاریخی بیستون ۲۸ اثر ملی به ثبت رسیده که از جمله این اثرها: غار شکارچیان، غار مر تاریک، تپه نادری، سراب بیستون، نقش برجسته و کتیبه داریوش بزرگ، بقایای بنای ساسانیان و.... می‌باشد.<br /> مهم‌ترین و مشهورترین اثر باستانی در این محوطه نقش برجسته و کتیبه داریوش می‌باشد که به نخستین سال‌های فرمانروائی داریوش بزرگ به زبان خود او می‌باشد، سالی که داریوش سراسر آن را در جنگ با شاهان دروغ‌زن سپری کرد.<br /> امروزه از سنگ‌نیشته بیستون چهار متن در دست داریم: متن پارسی باستان، متن ایلامی، متن بابلی و متن ترجمه آرامی متن پارسی باستان.<br /> نکته جالبی که در مورد این نقش برجسته وجود دارد شباهت زیاد آن با نگارهٔ شاه لولوبی، انوبنی‌نی است که در۱۴۰ کبلومتری بیستون سر پل ذهاب قرار دارد.<br /> متن کتیبه داریوش چنین آغاز می‌شود:<br /> من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسب، نوه ارشام هخامنشی...<br /> بند پایانی متن پارسی بایتان این کتیبه بسیار آسیب دیده اما خوشبختانه این بند در متن ایلانی به سامان است.

فایل(های) الحاقی

بیستون Bistoon.pdf 338 KB application/pdf