با صدای پای پستچی که شتابزده از راه پله‌ها بالا می‌آید از خواب بیدار می‌شوم. به ساعت نگاهی می‌اندازم. عددهای دیجیتالی قرمز رنگ. ده‌‌ و چهل و نه دقیقه. کمی کش و قوس می‌آیم. اوم... سرحال هستم. بعد از مدتها خوب خوابیده‌ام. امروز و فردا هم که مرخصی گرفته‌ام. پستچی که حالا پشت در رسیده، نامه‌ها را به داخل آپارتمان می‌اندازد. مدتی است که ... .

فایل(های) الحاقی

خانه سیاه است BlackHome.pdf 1,164 KB application/pdf