یادنگار روزهای از یاد رفته<br /> از اهل سینما و دوستداران فیلم در ایران، کمتر کسی است که پرویز دوائی را نشناسد. همه یا نقد و نوشته‌ای از او خوانده‌اند و یا در مناسبات دوستانه و همکاری از نقطه‌نظرات و راهنمائی‌های او بهره برده‌اند. مسعود کیمیائی بارها گفته است که گذرش از ”بیگانه بیا“ به ”قیصر“ بر اثر حرف پرویز دوائی بوده است.<br /> اصولاً و اینطور که معلوم است، دنیای سینما در هر جای جهان، به دو قطب عمدهٔ ”سینماگر“ و ”منتقدفیلم“ تقسیم شده و می‌شود. تماشاچی و مخاطب طیفی است که در پهنائی گسترده بین این دو قطب نشسته و قرار می‌گیرد...

فایل(های) الحاقی

پرویز دوائی parvize davaei.pdf 46 KB application/pdf