مدت‌ها پیش، یک مجلهٔ فرانسوی خبر منحصر به فردی منتشر کرد: خورخه لوئیس بورخس وجود نداشته است. چهرهٔ شناخته‌شده‌ای به این نام چیزی نبود جز ابداع گروه کوچکی از نویسندگان و روشنفکران آرژانتینی که آثار گروهی خود را زیر نقاب یک پرسوناژ خیالی منتشر می‌کردند و فرد شناخته‌شده‌ به‌عنوان بورخس، این پیرمرد کور با عصا و لبخند گزنده‌اش، یک بازیگر درجهٔ سه ایتالیائی بود که در ابتدا فقط به‌خاطر یک شوخی ساده استخدام شده است...

فایل(های) الحاقی

هویت بورخس hoviyate borkhes.pdf 312 KB application/pdf