دروغ اول آوریل یا سیزده نوروز
در ایران اولین نشریه‌ای که ”دروغ اول آوریل“ را، ”دروغ سیزده نوروز“ کرد، روزنامهٔ نبرد ”خسرو اقبال بود“ که محمود تفضلی، جواد فاضل، حسن ارسنجانی، جهانگیر تفصیلی و اسماعیل پور والی و سه‌چهار تن دیگر بودند که شمارهٔ سیزده فروردین سال ۱۳۲۲ خورشیدی روزنامهٔ ”نبرد“ را یک‌پارچه به‌صورت دروغ درآوردند. مطلبی بسیار خواندنی از ماهنامهٔ ”روزگار نو“ اردیبهشت سال ۱۳۷۰ ...

فایل(های) الحاقی

درباره تاریخچه 13 نوروز چه می‌دانید؟! tarikhcheye 13 noroz.pdf 221 KB application/pdf