بررسی جامعه تاریخ و فرهنگ و جغرافیای ایران را در دوران ماد می‌توان به اعتبار مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین بخش از دوران‌های تاریخی این سرزمین به‌شمار آورد. وجود نظریه‌پردازی‌های پژوهشگران مختلف که هریک در زمینه‌ای خاص چون: زبان‌شناسی، نژادشناسی، دین‌شناسی و... صاحب نطر بوده و از دیدگاه خود با موضوع برخورد کرده‌اند از یک سو، و نیز نظرات پژوهشگرانی که کار خود را متوجه بخش‌های خاصی از مجموعه جامعه ایران هزارهٔ اول مانند ایلامیان، مانائی‌ها، اورارتوها، و یا تمدن‌ها و دولت‌های همجوار چون آشور و بابل ساخته‌اند...

فایل(های) الحاقی

ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح iran dar hezareye aval.pdf 130 KB application/pdf