محمد ابراهیمیان فارغ‌التحصیل رشتهٔ روانشناسی از دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران است سال‌های ۴۶ تا ۵۲ که اوج جنبش‌های دانشجوئی، فرهنگی و هنری بود او همزمان با تحصیل در دانشگاه در گروه‌های معترض دانشجوئی شرکت فعال داشت و سپس به کار روزنامه‌نگاری حرفهٔ مورد علاقه‌اش پرداخت. <br /> نخست کار مطبوعاتی خود را در مجلهٔ فردوسی آغاز کرد و سپس با مجلات تماشا به همکاری پرداخت در دوران دانشجوئی یک چند سردبیر مجلهٔ زیبائی و زندگی بود و سپس با نوشتن مقاله‌ای دربارهٔ فردوسی که همزمان در روزنامهٔ اطلاعات و کیهان با عنوان ”هر واژه در دست فردوسی سلاحی می‌شود“ به دعوت دکتر مجابی به سرویس هنر و ادبیات روزنامهٔ اطلاعات پیوست...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه محمد ابراهیمیان mohamade ebrahimiyan.pdf 648 KB application/pdf