در مسیر همدان به کرمانشاه، در حدود سی کیلومتری کرمانشاه در غرب جاده، کوهی با دیوارهای عظیم سنگی وجود دارد که به ”بیستون“ معروف است، در پای این کوه در شرق جاده رودخانه‌ای زلال به نام ”گاماسب“ جاری است، ار پای کوه بیستون ، از دل سنگ، چشمه‌ای زیبا، آب زلالی را به خاک زرخیز کزمانشاه هدیه می‌کند که وجود این چشمه به زیبائی این منطقه صدچندان افزوده است. حجاری‌ها و کتیبه‌های بسیاری در کوه بیستون از زمان هخامنشیان باقی مانده که شهرت جهانی دارد...

فایل(های) الحاقی

بیستون، آلبوم خاندان داریوش bistoob albom khandane daryosh.pdf 28 KB application/pdf