زندگینامه علی اشرف درویشان<br /> در کرمانشاه به‌دنیا آمدم. سوم شهریورماه ۱۳۲۰ خورشیدی، در کوچهٔ علاقه‌ بندها، نزدیک تیمچهٔ ملاعباس‌علی پشت سربازخانه شهری، پدرم آهنگر بود استا سیف‌الله. در گاراژ. دکانش را از دست داد با عموهایم دعوایش شد و آنها از دستش درآوردند.<br /> ناچار شاگرد شوفر شد، باغبان شد، قصاب شد، بقال شد و چند جور کار دیگر، بعد که ما بزرگ شدیم و من معلم شدم خانوادهٔ هفت‌نفری را بر عهدهٔ من گذاشت و فرار کرد به شیراز...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه و تاریخچه بیش از 150 شخصیت معروف ایران zandeginame va tarikhcheye bush az 150.pdf 1,785 KB application/pdf