آلکساندر پوشکین شاعر و نویسندهٔ روسی، در سال ۱۷۹۹ به‌ دنیا آمد. ار همان دوزان کودکی روحی حساس و زودرنج داشت هنگامی که در دبیرستان تحصیلاتش را آغاز کرد، ناپلئون بناپارت به روسیه حمله‌ور شد. جنگ در میهنش باعث شد تا پوشکین یک منظومهٔ میهنی در این باره بسرایند، چنانکه وصف آن به گوش تزار هم رسید. پوشکین خود از طبقهٔ اشراف بود و سیاهی زندگی این طبقه را خوب می‌شناخت به همین دلیل بیشتر آثارش از تمسخر و افشای فساد در این طبقه بود و بالاخره وی در ۲۱ سالگی به جنوب روسیه تبعید شد در دوران تبعیدش دست از فعالیت‌های ادبی خود بر نداشت...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه آلکساندر پوشکین aleksander poshkin.pdf 28 KB application/pdf