ماه دسامبر ۸۵ مین سالگرد الکساندر سولژنیتسین، نویسندهٔ مشهور روسیه و برندهٔ جایزهٔ نوبل سال ۱۹۷۰برگزار شد. زندگی الکساندر سولژنیتسین درام یک شخصیت آزاداندیش را دربر می‌گیرد. باید اعتراف کرد که بخش‌های زیادی در بیوگرافی ست و دشوار این شخص، به زندگی روس‌ها شباهت زیادی دارد که همراه با کشورشان تاریخ خشونت‌بار قرن ۲۰ را از سر گذراندند.<br /> ـ من در جبههٔ جنگ، بازداشتگاه و بخش سرطانی بیمارستان بخشی از زندگی خود را سپری کردم. همه جا شرایط زندگی بی‌نهایت دشوار و غیرقابل تحمل بود. اما مردم به‌طور متفاوت با این شرایط کنار می‌آمدند و رفتارشان در شرایط مختلف گوناگون بود...

فایل(های) الحاقی

زندگینامه الکساندر سولژنیتسین aleksander.pdf 32 KB application/pdf