ابو لؤلؤ بردهٔ ایرانی مغیربن شعبه، فرمان‌دار بصره بود که خلیفه عمربن خطاب را در روز جهارشنبه ۲۶ ذی‌الحجهٔ ۲۳ قمری./ ۳ نوامبر ۶۴۴ میلادی به قتل رساند. منابع موجود دربارهٔ تبار ایرانی وی هم‌داستان، اما دربارهٔ دین وی ناسازگارند، برخی مدعی‌اند وی یک مسیحی به نام ”فیروز نصرانی“ بود. آنچه که ابولؤلؤ را به کشتن عمر برانگیخت به درستی دانسته نیست. برای نمونه به نوشتهد مسعودی عمر اذن ورود هیچ عجمی را به مدینه نمی‌داد و با وجود این به مغیره اجازه داد که ابولؤلؤ را نزد او بفرستند تا از مهارت‌های او به‌عنوان یک درودگر و آهنگر و نقاش استفاده شود...

فایل(های) الحاقی

ابو لؤلؤ و ترور عمر abo lolo.pdf 42 KB application/pdf