۲۸ خرداد‌ماه سالروز درگذشت ”ابن سینا“ حکیم و دانشمند ایرانی است که روش تأثیرگذار او بر تفکر علمی و برخورد اندیشمندانه‌اش با عناصر خرافی و ارتجاع دینی عمده‌ترین سهم او در میراث فکری و فرهنگ بشری نسل‌های پس از خود چه در غرب و چه در شرق است.<br /> ”ابوعلی عبدالله‌بن حسن سینا“ معروف به ابن‌سینا از سال ۹۸۰ تا ۱۳۰۷ میلادی زیسته‌ است. او در ”افشنه“ نزدیک روستای ”خرمیثن“ به دنیا آمد. این روستا در نزدیکی بخارا در ازبکستان امروز قرار دارد که در آن زمان بخشی از قلمرو سامانیان است. بنا بر پژوهش‌های انجام شده، مادر ابن‌سینا ”ستاره“ اهل افشنه بوده و پدر او نیز ایرانی و زادگاهش بلخ بوده است...

فایل(های) الحاقی

ابوعلی سینا abo ali sina.pdf 185 KB application/pdf