جرج سارتن می‌گوید: تمدن اسلامی نتیجهٔ پیوند جوانهٔ نیرومند عرب بر روی درخت تناور تمدن ایرانی بود و راز نیرومندی عجیب و تحول ملکات و فضایل آن در همین مطلب نهفته است.<br /> بی‌شک ابوعلی سینا ثمره‌ای ارزنده از این درخت تناور و جلوه‌ای بارز از نقش ایرانیان در اعتلای تمدن اسلامی است. وی نه تنها اعتباری برای تمدن ایرانی و اسلامی، بلکه چهره‌ای تابناک در تاریخ تمدن جهان به شمار می‌رود. به دلیل احاطهٔ ابن سینا در دانش‌های مختلف و تأثیر وی در متفکران و دانشمندان پس از خود ـ که حیطهٔ آن به‌جز قلمرو اسلام، اروپا را نیز در بر گرفته بود ـ از او در غرب به‌عنوان نامدارترین دانشمند اسلامی یاد می‌شد.<br /> اینک در میان دانشمندان اسلامی، کسانی که ممکن است در اروپا با ابن سینا رقابت کنند می‌توان الکندی و...

فایل(های) الحاقی

جرج سارتن و ابوعلی سینا jorj sarten va abo ali sina.pdf 58 KB application/pdf