عنوان این کتاب سیری کوتاه بر تاریخ ایران است. نویسنده در مقدمهٔ کتاب خود، خود را این چنین معرفی می‌کند: من علیرضا گشتاسبی ۱۲ ساله از جنوب ایران (بوشهر) هستم. تاریخ را خیلی دوست دارم از بچگی علاقهٔ فراوانی به خواندن داشتم و از ۸ سالگی به تاریخ علاقمند شدم و این باعث شد که مطالعه زیادی داشته باشم. دوست دارم روزی نویسندهٔ بزرگی شوم مثل ویکتور هوگو، موریس مترلینگ... هرچند آنها نویسندهٔ تاریخ نبودند ولی برای همیشه جاودانه شدند. اما من دوست دارم داستان‌هایم را بر مبنای تاریخ کشورم بنویسم...

فایل(های) الحاقی

تاریخ نویس 12 ساله tarikhnevise 12 sale.pdf 29 KB application/pdf