فقه اسلامی که حیات و طراوتش را از قرآن و سنت گرفته، عمر هزارساله‌اش را مدیون تلاش فقیهان و مجتهدان است و در این زمان طولانی، نه تنها توانسته بر زندگی مسلمانان تأثیرگذار باشد بلکه هرگاه به دیگر مکتب‌های حقوقی نزدیک شده اعجاب آن را برانگیخته است.
ربا یکی از محرمات آئین اسلام است که قرآن کریم و روایات معصومان بر آن دلالت دارند و حرمت آن نزد فقیهان از ضرورت‌های دینی به‌شمار می‌رود. ربا در ادیان گذشته همچون دین یهود و مسیحیت نیز حرمت داشته است گرچه تفاوت‌هائی میان این دو آئین به چشم می‌خورد... .

فایل(های) الحاقی

ربا reba.pdf 383 KB application/pdf