تعبیر نافرمانی مدنی برای اولین بار از سوی هانری دیوید ثورو در مقاله‌ای به همین نام به‌کار برده شد. این مقاله در آمریکای قرن ۱۹ نوشته شد. تاریخ آمریکا هر چند کوتاه اما دارای نقاط روشن و تاریکی است که جز با آگاهی دقیق از آن نمی‌توان مدعی شناخت بخش مهمی از تاریخ فرهنگی غرب بود.<br /> نافرمانی مدنی وسیله‌ای برای انقلاب به‌منظور براندازی نیست، اما ابزاری اطلاح‌طلبانه و محدودکننده قدرت بی‌حد و حصر ماشین حکومتی به‌منظور عادلانه‌تر کردن آن است که به تعبیر ثورو این خود یک انقلاب واقعی است... .

فایل(های) الحاقی

نافرمانی مدنی nafarmani.pdf 735 KB application/pdf