در برهه‌ای از تاریخ زندگی می‌کنیم که به لحاظ گسترش و تحول علوم و شتاب غیرقابل انکار جهان برای افزودن معارف انسلاتی موقعیتی استثنائی است. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و پاسخ دادن به نیاز و تقاضای روزافزون مشتاقان علم و دانش وظیفهٔ اصلی دانشگاه‌ها گردیده است.
شیوه‌ها زندگی و نیازهای اجتماعی رو به تغییر است رسالت طب که زمانی به درمان بیماری‌ها و تسکین آلام بیماران محدود می‌شد به حفظ تندرستی و ارتقا سلامت معطوف شده است.
نگرش‌های جدید در پزشکی و بهداشت مفاهیم تازه‌ای از طب پیشگیری، پزشکی جامعه‌نگر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت زندگی و ... مرزهای مشترک یافته‌اند و شیوه‌های آموزشی پزشکی بر اساس نیازهای واقعی جمعیت در حال تغییر است... .

فایل(های) الحاقی

راهنمای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران Medical.pdf 22,183 KB application/pdf