صیانت از نسل جوان وظیفهٔ همگانی است. زمانی لازم بود و چنین اقتضا می‌کرد اسلحه در دست از آب و خاک و دین و ایمانمان دفاع کنیم. اکنون نیز دفاع همه جانبهٔ ما شامل عرصه‌های علمی و فرهنگی می‌شود. امروزه بروز بیماری‌های نوپدید، بشر را غافلگیر کرده و او را به طراحی تدابیری در خور واداشته است. برای دو دسته از بیماری‌های خاص، وضعیت آماده باش اعلام می‌شود. دستهٔ اول بیماری‌هائی که دورهٔ کمون کوتاه دارند همچون وبا و دستهٔ دوم بیماری‌هائی که دورهٔ کمون طولانی دارند مانند ایدز.<br /> دستهٔ اول را می‌توان با قرینه‌سازی سازمان داد، اما در خصوص دستهٔ دوم این شیوه کاربردی ندارد بلکه آنچه به‌کار می‌آید، پیشگیری و اطلاع‌رسانی به منظور دوری از رفتارهای پرخطر است... .

فایل(های) الحاقی

ایدز و بیماری‌های مقاربتی hiv.pdf 8,211 KB application/pdf