زمانی که جهانیان به‌ویژه جامعه پزشکی، ریشه‌کنی آبله را جشن می‌گرفت و کنترل بسیاری از بیماری‌های واگیر باعث کاهش شدید مرگ و میر مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه گردیده بود، ناگهان در سال ۱۹۸۱ بروز بیماری ناشناخته‌ای در آمریکا زنگ خطر را به‌صدا درآورد. با گذشت ۱۲ سال از جهانگیری ایدز دانشمندان و پژوهشگران با همه امکانات تکنولوژی جدید دریافته‌اند که با ویروس سرسختی به نام ویروس نقص ایمنی اکتسابی مواجه بوده و این بیماری لاعلاج و خانمانسوز، با سرعت غیرقابل تصوری کلیهٔ کشورها را آلوده نموده و جامعه بشری را تهدید می‌نماید ... .

فایل(های) الحاقی

ایدز یا سندرم اکتسابی نقص ایمنی naghse emeni.pdf 3,592 KB application/pdf