آشنایی با تحصیلات تکمیلی ـ این کتاب، به منظور راهنمایی دانشجویان دکترا و تداوم پشتکار و پایداری آنها در راه دشواری که در پیش دارند نوشته شده است. چنانچه درصدد اخذ مدرک دکترای تحقیقاتی هستید، این کتاب شما را به محیط کار آشنا می‌سازد، و ضمن بالا بردن آگاهیتان، در انتخاب دانشگاه، دانشکده، بخش و استاد راهنما به شما کمک خواهد کرد ... .

فایل(های) الحاقی

چگونه می‌توانید دکترا بگیرید؟ Dr.pdf 1,415 KB application/pdf