استفاده از عوامل شیمیائی به‌عنوان سلاحی مؤثر جهت ناتوان کردن یا از پای درآوردن دشمن، در طول جنگ‌های تاریخ قدمتی دیرینه دارد و در جنگ‌های باستان از ظروف محتوی قیر جهت ایجاد و دود و آتش و خفه‌ کردن سربازان دشمن استفاده می‌شد. صدها سال قبل از میلاد مسیح در نبردهای باستان از نفت و قیر در پای دیوار قلعه‌ها استفاده می‌شد همچنین در نبرد سرتوریوس سردار رومی در مقابل هجوم بربرها از گازهای خفه‌کننده استفاده شد، در روز ۲۲ آوریل ۱۹۱۵ در منطقهٔ یپرس در مرز بلژیک نبردهای آلمانی با به‌کار گیری ۱۶۸ تن گاز کلر به‌وسیلهٔ ۶۰۰۰ سیلندر محتوی این گاز حدود ۵۰۰۰ نفر از سربازان انگلیس و فرانسه را از پای در آورد و این روز در تاریخ روز تولد جنگ شیمیائی نام گرفت... .

فایل(های) الحاقی

جانبازان شیمیائی (تاریخچه، آمار، خدمات) chemical.pdf 443 KB application/pdf