بررسی‌های مختلف اپیدمیولوژیک در مورد سنگ‌های کلیوی در بیماران با صدمه نخاعی انجام می‌شده و نتایج متفاوتی در بر داشته است. بیماران با اختلالات نخاعی ریسک بالاتری برای ایجاد سنگ کلیه دارند در این مطالعات به‌طور خلاصه بر روی موارد زیر تأکید شده است: الف) ارتباط ایجاد سنگ با مدت ایجاد ضایعهٔ نخاعی، سن، جنس، نژاد بیمار، نوع ضایعه و محل آن. <br /> ب) ارتباط ایجاد سنگ با عوامل پزشکی بیمار چون عفونت‌ها، سابقهٔ سنگ‌های مثانه، بالا بودن کلسیم سرمی، ابتلا به ریفلاکس و استفاده از کاتتر دائم فولی. <br /> ج) ارتباط ایجاد سنگ با عوامل محیطی چون دما، عرض جغرافیائی... .

فایل(های) الحاقی

سنگ‌های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان) uninary calculus1.pdf 240 KB application/pdf
سنگ‌های ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان) uninary calculus2.pdf 212 KB application/pdf