ـ یبوست چیست؟ <br /> یبوست عبارت است از کاهش فرکانس حرکات روده که ممکن است با عبور مدفوع سفت یا زور زدن زیاد، که بیستر از یک اجابت مزاج طبیعی (همان عملکرد روزمره و طبیعی روده‌ها در یک فرد طبیعی است) طول می‌کشد، همراه باشد.<br /> ـ آسیب طناب نخاعی چگونه عملکرد روده‌ها را تحت تأثیر می‌گذارد؟<br /> پس از ضایعه، طناب نخاعی نمی‌تواند پیغام‌های بلند، یعنی دارای مسیر عصبی طولانی (از مغز به روده) را از طریق اعصاب به روده بفرستد، لذا روده نقش کمتری را در فشردگی مدفوع به پائین در آسیب طناب نخاعی، ایفا می‌کند. حرکت مدفوع در طول روده بسیار آهسته‌ می‌شود، بدین معنی که زمان بیشتری صرف می‌شود تا غذای مصرف‌ شده به شکل مدفوع دفع گردد. در نتیجه در بیشتر افراد مبتلا به آسیب نخاعی، درصدی از یبوست ایجاد می‌گردد.

فایل(های) الحاقی

یبوست در آسیب طناب نخاعی (راهنمای نشانه‌های بیماری و درمان آنها) constipation.pdf 969 KB application/pdf