من دو من است
یکی خاطره‌ای است ذهن زن را و دیگری من
آه
عزرائیل جمعه‌ها تعطیل
صبح شنبه باید مرد
که صبحانه‌های شنبه از کار بیفتد
تنها دلیل صبح
صبحانه
آه همسرم
در آسانسور تنها فکر می‌کنیم که می‌رویم بالا یا ...

فایل(های) الحاقی

دروغی که می‌گویم از هوای تهران هم کثیف‌تر است dorogh.pdf 285 KB application/pdf