لنگستون هیوز نامی‌ترین شاعر سیاهپوست آمریکائی است با اعتبار جهانی. به سال ۱۹۰۲ در چاپلین (ایالت میسوری) به دنیا آمد و به سال ۱۹۶۷ در هارلم (محلهٔ سیاهپوست نیویورک) به خاطره پیوست.

”بگذار این وطن دوباره وطن شود“

بگذارید این وطن دوباره وطن شود.
بگذارید دوباره همان رویائی شود که بود.
بگذارید پیشاهنگ دشت شود
و در آنجا که آزاد است منرلگاهی بجوید.
(این وطن هرگز برای من وطن نبود).
بگذارید این وطن رویائی شود که رویاپروران در رویای خویش اندیشیده‌اند...

فایل(های) الحاقی

سیاه همچون اعماق آفریقای خودم siyah hamchon amagh khodam.pdf 614 KB application/pdf