”فدای همیم“<br /> <br /> من و این درد آشنای همیم<br /> مرهم زخم هم، دوای همیم<br /> پیچک و شاخ سبز احساسیم<br /> که در این باغ از برای همیم<br /> سخن از ترک گفتن آسان نیست<br /> مبتلای هم و بلای همیم<br /> در قفس گرچه عمر می‌گذرد<br /> بلبل طبع باصفای همیم...

فایل(های) الحاقی

آنِ این عکس ane-in-aks.pdf 174 KB application/pdf