مذاهب بزرگ وجهه معنوی و اخلاقی و روحی بشر را رسالت خودشان تعیین کرده‌اند و تکامل روحی و معنوی و اخلاقی بشر را ولی در صورتی‌که اسلام در عین‌حال یک مذهب تمدن‌ساز است و جامعه‌ساز و بنابراین اگر موضوع صحبت من تمدن یا تجدد است و بحث درباره این که فرهنگ چیست و وحشی‌گری چیست و متندن کیست و متجدد کیست می‌بینیم در متن رسالت اسلام و در متن اسلام نهفته است و یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که هر مسلمانی باید مدام به نام اسلام در ذهنش مطرح کند و بالاخصر روشنفکران و تحصیل‌کرده‌هائی که به جامعه‌های اسلامی وابسته هستند که رسالت مستقیم تجدد یا تمدن جامعه خود را و خود را به‌عهده دارند یکی از حساس‌ترین مسائل و بلکه حساس‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله‌ای که امروز برای ما باید مطرح شود ولی متأسفانه تاکنون مطرح نشده است مسئله تجددی است که امروز در تمامی جامعه‌های غیراروپائی و نیز در جامعه‌های اسلامی با آن روبه‌رو هستیم و طرح اینکه این تجدد با تمدن چه رابطه دارد و آیا چنانکه به همه ما فهمانده‌اند آیا تجدد مترادف با تمدن است یا نه یا تجدد بحث دیگری است و یک پدیده اجتماعی دیگری است و با تمدن هیچ ارتباطی ندارد ولی متأسفانه به نام تمدن، تجدد را به خورد جامعه‌های غیراروپائی داده‌اند.

فایل(های) الحاقی

تجدد یا تمدن tajadod ya tamadon.pdf 178 KB application/pdf