IUI گونه‌ای جدید از رابط کاربر است که با هدف کارائی بیشتر نرم‌افزار و سهولت فراگیری آن برای کاربر طراحی شده است. مایکروسافت این نوع رابط کاربر را در نرم‌افزار تجاری و عظیم Money 2000 با موفقیت آزمایش کرده است. در این مدل کاربران به آسانی قادر هستند تمامی اعمالی را که در رابط‌های سنتی انجام می‌داده‌اند، تکرار کنند و علاوه بر آن امکانات جدید و مورد نیاز خود را بیابند.
در بسیاری از نرم‌افزارهای تجاری از رابط‌های کاربری که متشکل از یک‌سری شیء است استفاده شده است و تصمیم‌گیری دربارهٔ هدف هر بخش و پیداکردن راه‌حل مشکلات به‌کاربر واگذار می‌شود.
نکتهٔ مهم: IUI در ابتدای مسیر قرار دارد و تا کشف بهترین راه‌ها برای بهترین کارائی مسیری طولانی در پیش است.

فایل(های) الحاقی

رابط کاربر القائی AMIB - IUI.pdf 493 KB application/pdf