مفاهیم اولیه:<br /> همانطور که می‌دانید زبان‌ها از نظر پیچیدگی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند.<br /> ١) زبان‌های منظم Regular Languages<br /> ٢) زبان‌های مستقل از متن Context Free Languages<br /> ٣) زبان‌های حساس به متن Context Sensitive Languages<br /> ۴) زبان‌های بدون محدودیت<br /> از بین این دسته زبان‌های مستقل از متن برای برنامه‌های سطح بالا که نزدیک به زبان انسان باشند مناسب‌ترند چون می‌توان با الگوریتم‌های از درجه (O(n تعلق یک عبارت را به آن بررسی کرد که در آن n طول عبارت فوق می‌باشد. تشخیص این تعلق به‌وسیله عملیات Parse انجام می‌شود.<br /> کامپایلر ابزاری است که برنامه‌ای به زبان سطح بالا را گرفته و معادل همان برنامه را به زبان سطح پائین بر می‌گرداند. یعنی رشته‌ای از نویسه‌ها را که به‌راحتی توسط ماشین اجرا می‌شود تولید می‌کند.

فایل(های) الحاقی

جزوه درس طراحی و ساخت کامپایلرها JozveCompiler(www.bashiry.ir).pdf 385 KB application/pdf